Vì cáp điều khiển mang tải và vị trí điều khiển trên một khoảng cách dài nên chúng phải hoạt động đáng tin cậy trong nhiều chu kỳ trong thời gian dài. Do tính chất linh hoạt của cáp điều khiển, rất nhiều ma sát được tạo ra giữa lớp vỏ ngoài và cáp bên trong, nhưng chất bôi trơn phù hợp có thể giữ ma sát đó ở mức tối thiểu.

MOLYKOTE ® Dầu và Mỡ cung cấp nhiệt độ rộng và đặc tính làm ướt bề mặt tốt. Chất bôi trơn tổng hợp và silicone thường được sử dụng trên các thành phần phổ biến này.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
Chat hỗ trợ
Chat ngay