Máy bơm chân không di chuyển các dòng khí bằng áp suất âm, có nghĩa là chúng có nguy cơ bị rò rỉ và có thể bị tác động tiêu cực bởi các vật liệu có mức thoát khí cao. Thêm vào những thách thức của ứng dụng chân không, các chất gây ô nhiễm từ dòng quy trình có thể làm giảm chất bôi trơn và làm hỏng các bộ phận bên trong.

MOLYKOTE® Specialty Lubricants phù hợp với dòng quy trình và bảo vệ các bộ phận bên trong để tối đa hóa độ tin cậy lâu dài của hệ thống chân không.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
Chat hỗ trợ
Chat ngay