Trong môi trường ăn mòn cao, chất bôi trơn được tin tưởng để làm nhiều việc hơn là chỉ giảm ma sát và mài mòn. Họ cũng phải bảo vệ bề mặt khỏi các điều kiện ăn mòn trong thời gian dài.

Chọn Chất bôi trơn đặc biệt MOLYKOTE ® tổng hợp mang lại khả năng chống chịu tốt với các môi trường ăn mòn này và chống lại sự cố để duy trì hiệu suất đáng tin cậy trong thời gian dài hơn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
Chat hỗ trợ
Chat ngay